ບົດທີ3 : ໂຄງຮ່າງບົດພັນລະນາສັດ

ກ. ເປີດເລື່ອງ                                                                                                                                        – ແນະນຳສັດທີ່ຈະພັນລະນາ: ຢູ່ໃສ,ຕົນຕົວເປັນແນວໃດ?

ຂ. ເດີນເລື່ອງ

– ພັນລະນາໂດຍທົ່ວໄປ: ຮູບຮ່າງ, ຈຸດພິເສດຕ່າງໆ…

– ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ: ຫົວ,ຫາງ,ຫູ,ຕາ,ດັງ…

– ນິໄສໃຈຄໍ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ: ວາດຊົງ,ທ່າທາງ,ການໄປການມາ,ການດຳລົງຊີວິ ແລະ ການຫາກິນຂອງມັນ.

ຄ. ສະຫລຸບ 

– ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນຕໍ່ສັດ.

– ເວົ້າເຖິງປະໂຫຍດຂອງສັດທີ່ມີຕໍ່ຄົນເຮົາ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s