ບົດທີ່2: ວິທີພັນລະນາ

ກ. ເວົ້າເຖິງຮູບຮ່າງຂອງສັດຕ້ອງເວົ້າຮູບຊົງທົ່ວໄປກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງເວົ້າເຖິງຈຸດເດັ່ນຢ່າງລະອຽດ.

ຂ. ເວົ້າເຖິງນິໄສ,ອາຈີນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ແລະ ຄວນໃຊ້ຄຳສັບມ່ວນອ່ອນຊອນເຊັ່ນ: ຊາບງາບ,ໂຈ້ໂກ້,ຊົກງົກ,ພຽງລິດ,ດຳປີ້ໆ… ຄຳປຽບທຽບເຊັ່ນ:ກົ່ງດັ່ງຂາທະນູ,ຂາວປານໄຂ່ປອກ , ແຂງປານຂາງ,ໄວປານຟ້າແມບ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s