ບົດທີ່31-40

ຂຶງ= ເຮັດໃຫ້ເຄັ່ງ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ສ່ວນ

ຕຳລຶງ= 1ຕຳລຶງໜັກເທົ່າ4ບາດ

ວິສະນຸກຳ= ຊື່ເທວະດາອົງໜຶ່ງ

ສະມະນະພາມ= ນັກບວດໃນສາສະໜາພາມ

ໜ້າມຸກ= ສ່ວນທີ່ຍື່ນອອກມາດ້ານຂ້າງ

ວິຈິດ= ງົດງາມ

ພິດສະດານ= ກວ້າງຂວາງ, ລະອຽດ

ຊັ້ນດາວະດິງ= ສະຫວັນຊັ້ນທີ່2ເຊິ່ງພະອິນຄອງຢູ່

ນັນທະວັນ= ຊື່ສວນຂອງພະອິນ

ອຸທິຍານ ງ ສວນເປັນທີ່ເບີກບານໃຈ

ວິວາດ= ຜິດຖຽງ

ໄລລາ= ປະປ່ອຍ, ລະຖິ້ມ

ພົງພັນ= ພີ່ນ້ອງທີ່ສືບເຊື້ອສາຍຕໍ່ກັນມາ

ເຈືອຈານ= ອຸດໜູນ, ເຜື່ອແຜ່, ແບ່ງປັນໃຫ້

ພົງພະນາ= ປ່າ, ປ່າໃຫຍ່ດົງໜາ

ມະໂຫລີ= ເສບງັນດ້ວຍເຄື່ອງດົນຕີ ດີດ,ສີ,ຕີ,ເປົ່າ

ປົກປ້ອງ= ຮັກສາ, ປ້ອງກັນ

ທີ່ໝັ້ນ= ທີ່ຕັ້ງອັນແໜ້ນແກ່ນຂອງກອງທັບ

ປະຈັນບານ= ຕໍ່ສູ້ກັນໜ້າຕໍ່ໜ້າ

ກູ້ຊາດ= ຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດຈາກການຄອບຄອງຂອງຕ່າງຊາດ

ສົ່ງຄ່ຽນ= ສົ່ງຕໍ່ໄປ

ຈ່າໜ້າຊອງ= ການຂຽນຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບຈົດໝາຍ

ປາຍທາງ= ຈຸດໝາຍທີ່ຈະໄປເຖິງ, ສຸດທາງ

ໄປສະນີ= ການສົ່ງໜັງສື ແລະ ສິ່ງຂອງ

ປະສິດທິພາບ= ໄດ້ຮັບຜົນດີ

ໂທລະສານ= ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງໄກ

ແກນໝູນ= ແທ່ງກົມທີ່ໝູນອ້ອມຕົນເອງ

ກະທັດຮັດ= ນ້ອຍເບົາບາງ

ອັດຕະໂນມັດ= ເປັນໄປໄດ້ໃນຕົວຂອງມັນເອງ

ເລກລະຫັດ= ເລກໝາຍສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນໆ

ຂີ້ທູດ= ພະຍາດຊະນິດໜຶ່ງເປັນແລ້ວຕີນມືງໍກຸດສັ້ນເຂົ້າ

ເສນາອາມາດ= ຄົນຮັບໃຊ້

ປະສົງ= ຄວາມຕ້ອງການ

ສັດຈະ= ຄວາມຊື່ສັດ

ຄວາມພິບັດ= ຄວາມຈິບຫາຍ

ຖວາຍ= ມອບໃຫ້, ເອົາໃຫ້

ພະສຽນ= ຫົວ

ພະກາຍ= ຮ່າງກາຍ

ເມດຕາ= ຄວາມອີດູສົງສານ

ວິທີເວດ= ວິທີປິ່ນປົວດ້ວຍມົນຄາຖາ

ເລັມ= ເກັບກິນເສດເງື່ອນ

ກົນອຸບາຍ= ແຜນຫຼອກລວງ, ອຸບາຍລາຍລ່ຽມ

ຕົວະລ່າຍ= ເວົ້າບໍ່ຈິງ

ຕັ້ງສະຕິ= ຄວບຄຸມສະຕິ

ກະແສ= ການໄຫຼເປັນສາຍ

ບົວບະພາ= ທິດຕາເວັນອອກ

ຫິມະໄລ= ຊື່ພູໃຫຍ່ຢູ່ຍອດນ້ຳຂອງ

ສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງ= ແມ່ນ້ຳນ້ອຍທີ່ໄຫຼສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ

ລຳທານ= ລຳນ້ຳ

ສາຍທາລາ= ສາຍນ້ຳ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s