ບົດທີ່21-30

ສັກກາລະ= ເຄົາລົບ, ບູຊາ

ນະມັດສະການ= ການນ້ອມໄຫວ້

ເທສະໜາ= ສະແດງທຳ, ສັ່ງສອນ

ບັ້ງໄຟຕະໄລກັນ= ບັ້ງໄຟຊະນິດໜຶ່ງໃສ່ກົງບໍ່ໃສ່ຫາງ

ຜາສາດເຜິ້ງ= ຫໍໂຮງທີ່ປະດັບດ້ວຍຂີ້ເຜິ້ງ

ສົມດູນ= ເທົ່າກັນ,  ສະເໝີກັນ

ບຸກເບີກ= ຂຸດ, ຂະຫຍາຍອອກຕື່ມ

ປ່າສະຫງວນ= ປ່າທີ່ຖະໜອມຮັກສາໄວ້

ຂໍເດຊະ= ຄຳກ່າວຂໍອະນຸຍາດເວລາເວົ້ານຳພະລາຊາ

ເຂົ້າເຝົ້າ= ເຂົ້າໄປພົບພະເຈົ້າແຜ່ນດິນ

ຈຸຕິ= ຕາຍ(ໃຊ້ສຳລັບເທວະດາ)

ສະເຫີວຍ= ກິນ

ສະລິລະ= ຮ່າງກາຍ, ຕົນຕົວ

ຕັດວ່າ= ເວົ້າວ່າ

ທຳນາຍ= ທວາຍ,ພະຍາກອນ

ທູນ= ບອກ, ລາຍງານຕໍ່ພະລາຊາ

ຊົງ= ຄຳນຳໜ້າກິລິຍາໃຊ້ກັບພະລາຊາ

ບັນທົມ= ນອນ

ປະສູດ= ເກີດ

ປະຕິສົນທິ= ຖືກຳເນີດໃນທ້ອງ

ພະໄທ= ຈິດໃຈ

ພະອົງ= ຄຳແທນນາມບຸລຸດທີ່ສາມໃຊ້ກັບພະລາຊາ

ເຮຮ່ວນ= ນັ່ງນອນບໍ່ໄດ້, ໄຕ່ໄປມາ

ໂກນໂດກ= ຊື່ນົກຊະນິດໜຶ່ງ

ລະງົມ= ດັງສະໜັ່ນ

ນາເຂີນ= ນາໂຄກ

ນາທາມ= ນາຕ່ຳ

ຂາຍຍ່ອຍ= ຂາຍເທື່ອລະເລັກລະໜ້ອຍ

ຂາຍຍົກ= ຂາຍເປັນຈຳນວນຫລາຍ

ສັບພະສິນຄ້າ= ສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດ

ສິລະປະຫັດຖະກຳ= ວຽກງານເຮັດດ້ວຍມື

 ກະຕິກາ= ຂໍ້ກຳນົດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ກົດລະບຽບ

ອະນຸພາກພື້ນ= ສ່ວນຍ່ອຍຂອງພາກພື້ນ

ສັນຖະວະໄມຕີ= ຄວາມຜູກພັນ, ຄວາມຮັກແພງ

ລັດຖະກອນ= ຜູ້ເຮັດວຽກງ ແລະ ກິນເງິນເດືອນຂອງລັດ

ນັກທຸລະກິດ= ຜູ້ທຳການຄ້າຂາຍ

ກຳມະກອນ= ຄົນງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານຮັບຈ້າງ

ຊົນນະບົດ= ບ້ານນອກ

ກະສິກອນ= ຜູ້ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ

ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ= ຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆເພື່ອຂາຍ

ຊອບທຳ= ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ທຸກເພດທຸກໄວ= ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ບໍ່ວ່ານ້ອຍຫຼືໃຫຍ່

ລະບອບ= ລະບຽບການປົກຄອງ

ອົງການ= ໜ່ວຍງານ ຫຼື ຂະ ແໜງການໃດໜຶ່ງ

ລັດຖະບານ= ອົງການບໍລິຫານປະເທດ, ອົງການປົກຄອງປະເທດ

ສະພາແຫ່ງຊາດ= ອົງການ ຫຼື ສະຖານທີ່ປະຊຸມແຫ່ງຊາດ

ນະໂຍບາຍ= ວິທີດຳເນີນການ

ເສຍສະລະ= ຍອມໃຫ້ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s