ບົດທີ່11-20

ເສດຖີ= ຄົນຮັ່ງມີ

ປະຢັດມັດທະຍັດ= ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງລະມັດລະວັງ,ເກັບອອມໄວ້

ຄຳນ້ຳເກົ້າ= ຄຳແທ້, ຄຳບໍລິສຸດ

ລະອອງ= ຝຸ່ນ

ຊັ່ງ= ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກນ້ຳໜັກ(1ຊັ່ງ=1200ກຣາມ)

ຕຳລາ= ໜັງສືທີ່ກ່າວດ້ວຍວິຊາການຕ່າງໆ

 

ຮອບຄອບ= ລະອຽດ

ເຊັ່ນ= ໄລຍະ, ເວລາ, ຊົ່ວຄົນ

ສັກດີນາ= ອຳນາດການປົກຄອງໃນສະໄໝກ່ອນ

ສະໝຸນ= ລູກແຫຼ້ງ, ພວກຮັບໃຊ້

ໂລກາ= ໂລກມະນຸດ

ລືກ= ຍາມ, ເວລາ

ຈາລຶກ= ຂຽນ, ບັນທຶກ, ຈື່

ຮາວີ= ຮຸກຮານ, ລົບກວນ

ສິດເສລີ= ບໍ່ຖືກບັງຄັບ ແລະ ບໍ່ຖືກຜູກມັດ

ຈັກກະພັດ= ລັດທິຂະຫຍາຍອານາເຂດ ແລະ ແຜ່ອຳນາດ

ອຸປະສັກ= ສິ່ງກີດຂວາງ

ລີ່ຜີ= ຊື່ແກ້ງໃຫຍ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ມະຫາສານ= ມາກມາຍກາຍກອງ

ເກາະດອນ= ດອນຢູ່ກາງແມ່ນ້ຳ

ຂາດເຂີນ= ບໍ່ພຽງພໍ

ຕື້ນເຂີນ= ບໍ່ເລິກ, ບົກແຫ້ງ

ຄີງບາງ= ຈ່ອຍ, ຮ່າງກາຍບໍ່ອ້ວນ

ສັງກັດລັດ= ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ

ອາລົມ= ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສະແດງອອກ

ອ່ອນຊ້ອຍ= ອ່ອນໄປຕາມຈັງຫວະ,ວາດຊົງບໍ່ແຂງກະດ້າງ

ວິສະວະກອນ= ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ສູງທາງດ້ານການຊ່າງ

ເຂື່ອນ= ຄູກັນນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່

ພະລັງ= ຄວາມແຮງ

ແກ້ວມະນີໂຊດ= ແກ້ວທີ່ດີທີມີສີໃສຮຸ່ງເຮືອງ

ພຶກສາຊາດ= ຕົ້ນໄມ້

ຍຸດຕິ= ຕົກລົງ, ຍົກເລີກ

ນ້ຳນອງ= ນ້ຳຂຶ້ນຫຼາຍ, ນ້ຳມາກໄຫລແຮງ

ພະຍາກອນ= ການທວາຍລ່ວງໜ້າ

ສາເຫດ= ຕົ້ນເຫດ, ທີ່ມາຂອງເຫດ

ຍຸກໃດ= ຄັ້ງຄາວໃດ

ສະໄໝໃດ= ເວລາໃດ

ພັນທະ= ຂໍ້ຜູກມັດ

ພິທີບາສີ= ການທຳພິທີສູ່ຂວັນໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນ

ກຽດສັກສີ= ຊື່ສຽງ, ຖານະທີ່ໄດ້ຮັບ

ລັດຖະທຳມະນູນ= ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງປະເທດ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s