ບົດທີ່1-10

ບຸນມະໂຫລານ= ງານບຸນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

ນັກວິທະຍາສາດ= ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ

ນັກວິຊາການ=ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກວິຊາການຂອງຂະແຫນງການໃດຫນຶ່ງ

ກະຕັນຍູ= ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ

ກິລິຍາມາລະຍາດ= ທ່າທີ່, ການປະພຶດ

ຂະນະນັ້ນ= ເວລານັ້ນ, ຕອນນັ້ນ

ລັ່ງເລໃຈ= ບໍ່ແນ່ໃຈ

ແນະນຳ= ບອກໃຫ້ຮູ້

ເມໂຄ= ເມກ,ເຝື້ອ

ລະອອງ= ຝຸ່ນ,ເມັດນ້ອຍ

ພະໂຍມ= ທ້ອງຟ້າ, ອາກາດ

ວາໂຍ= ລົມ

ເວຫາ= ທ້ອງຟ້າ

ເຕໂຊ= ຟ້າແມບ

ທາລາ= ສາຍນ້ຳ

ຊຸມພູພື້ນ= ໂລກເມືອງຄົນ

ເດຍລະສາຍ= ສັດ

ອິນທະນິນ= ສີຂຽວ

ອາໂປ= ນ້ຳ

ປ່າເວລຸວັນ= ປ່າໄມ້ໄຜ່

ຊ້າງສານ= ຊ້າງໃຫຍ່

ກຳຈັດ= ສົ່ງຫນີ, ໄລ່ຫນີ

ໂມໂຫ= ໃຈຮ້າຍ

ແກ່ວ= ເຂດ,ແດນ,ຖິ່ນ,ສະຖານທີ່ຢູ່ຂອງສັດ

ປຸ່ງ= ບ່ອນສັດລົງຫາກິນ

ດຳລັດ= ຄຳສັ່່ງ, ລະບຽບຂອລັດທະບານ

ທຸລະກັນດານ= ຫຍຸ້ງຍາກ,ອັນຕະລາຍ

ພະຍາດລໍຊໍ= ຊື່ຂອງພະຍາດຊະນິດຫນຶ່ງມີຢູ່ໃນຊີ້ນຫມູ

ອາການ= ຄວາມເປັນໄປ,ປະກົດການ

ສຸກຮາດ= ສຸກໆດິບໆ,ສຸກແດ່ດິບແດ່

ມູນສັດ= ຂີ້ສັດ

ສານ= ພະຍາດທີ່ເປັນກ້ອນ ຫຼື ເມັດຢູ່ໃນຊີ້ນສັດ

ສານພິດ= ທາດເບື່ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

ສວນຄົວ= ສວນທີ່ປູກພືດພັກເລັກໆນ້ອຍໆໄວ້ໃນບໍລິເວນເຮືອນ

ເບັ້ຍຜັກ= ຕົ້ນຜັກທີ່ເກີດໃຫມ່

ລາຍຈ່າຍ= ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍອອກໄປ

ສະມາຄົມ= ອົງການຈັດຕັ້ງເຕົ້າໂຮມເອົາບຸກຄົນຫຼາຍຄົນມາຮ່ວມກັນ

ອຸດໜູນ= ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຊ່ວຍຊູຍູ້ໜູນ

ທຸ່ມເທ= ສຸມໃສ່, ເອົາໃຫ້ຫຼາຍ

ການປະພຶດ= ການກະທຳ

ຊາຍໂທນ= ລູກຄົນດຽວ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s