ສອງສ່ຽວ

ມີສອງສ່ຽວ ເປັນ­ຄົນບ້ານ­ດຽວກັນທັງ­ສອງ­ຄົນ ຊໍ້າ­ພັດເກີດເປັນພະ­ຍາດຄົນລະ­ຢ່າງ:
ສ່ຽວຫນຶ່ງ :ເປັນ­ຕາແດງ ແລະ­ ສ່ຽວຜູ້ທີ່ສອງ ພັດເປັນ­ຂີ້­ຫິດ­, ສ່ຽວທັງ­ສອງ ອົດ­ຕໍ່ສະ­ພາບພະ­ຍາດໂຕເອງ­ຊິບໍ່ໄຫວເພາະ ສ່ຽວຕາແດງກໍ່­ທັງເຈັບທັງ­ແສບທັງແມ­ງ­ວັນແມງຫມີ່ຕອມ­ຕາ­ຢູ່ຕະ­ຫລອດ ແລະ ­ສ່ຽວທີ່ສອງ ກໍ່­ຄັນ­ຂີ້­ຫິດ ເມື່ອໄດ້ເກົາເທື່ອໃດຄວາມມ່ວນ­ພໍປານ­ຂຶ້ນສະຫວັນ­ພຸ້ນລະ­ມີມື້­ນຶ່ງ ສອງສ່ຽວ ເລີຍ­ຊວນ­ກັນເຂົ້າໃນເມືອງເພື່ອໄປຫາ­ຊື້­ຢາດີພະ­ຍາດ­ຂອງໃຜມັນພໍສອງສ່ຽວໄປຮອດໃນເມືອງກໍ່ໄດ້­ຢາ­ຂອງໃຜມັນ­ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່­ພາກັນ­ມານັ່ງຖ້າ­ລົດ­ກັບບ້ານຢູ່­ຄີວລົດໃນໂອກາດທັງ­ສອງ­ນັ່ງຖ້າ­ລົດ­ຢູ່ອ້າຍ­ຕາແດງເຫັນ

ອ້າຍ­ຂີ້­ຫິດເກົາ­ຢູ່­ບໍ່ເຊົາເລີຍເວົ້າອອກ­ມາວ່າ:  ສ່ຽວ…ເຮົາ­ສອງ­ຄົນມາແຂ່ງກັນ ໃຜຊິອົດໄດ້ກ່ອນ­ກັນ ເອົາບໍ? ໂຕກະ­ຫາມເກົາ­ຂີ້­ຫິດ ເຮົາກະ­ຫ້າມ­ສີຕາ ແລະ ­ໄລ່ແມງຫມີ່ ທີ່­ມາ­ຕອມ­ຕາໃຜອົດໄດ້ ແມ່ນ­ຜູ້­ນັ້ນເປັນ ຜູ້ຊະນະ .ສ່ຽວຂີ້­ຫິດກໍ່ຕົກລົງຮັບຄຳທ້າທັງ­ສອງ ກໍ່­ອົດ­ທົນ ຕາມ­ທີ່­ສັນ­ຍາກັນ, ອີກ­ຕໍ່­ມ ບໍ່­ດົນ ອ້າຍ­ຂີ້­ຫິດ­ຊິອົດ­ບໍ່ໄດ້ ເພາະ­ຄວາມ­ຄັນ­ມັນ­ຮຸນແຮ­ງຂຶ້ນຈິ່ງ­ຊອກ­ຫາວິທີພໍຊິໄດ້­ຮຸກ­ສີຕາມ­ທີເຄີຍເຮັດ,ສ່ວນອ້າຍ­ຕາແດງກໍ່ ເຮັດ­ຕາ­ພໍຫິບ­ຮີ່ ພ້ອມແກວ່ງ­ຫົວ ຫລອກໄປ ຫລອກ­ມາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແມງຫມີ່ຕອມຫລາຍອ້າຍ­ຂີ້­ຫິດ­ຄິດ­  ອອກ­ວິທີ ກໍ່ເລີຍເວົ້າ ອອກ­ມາວ່າ: ສ່ຽວເອີຍ! ເຮົາໄປຊື້­ຢາມື້ກີ້­ນີ້ ເຮົາເຫັນເຂົາເອົາຫນັງເສືອມາຂາຍ ປັດໂທ ລາຍມັນງາມຫລາຍ ວ່າແລ້ວພ້ອມເອົາມືມາ­ລູບໃສ່ຄີງຕົນທີ່ມັນລາຍຄືເສືອຫັ້ນລະ­ ຈຶ່ງຄ່ອຍຫາຍ­ຄັນລົງແດ່ອ້າຍສ່ຽວຕາແດງເມື່ອເຫັນແນວນັ້ນ ກໍ່­ຫົວຂື້ນຢ່າງແຮງ 555  ສ່ຽວ! ໂຕເວົ້້າມານະ ເຮົາບໍ່ເຊື່ອດ໋ອກ ວ່າລະທັງໃຊ້ມືແກວ່ງວັບໆ ເພື່ອໄລ່ແມງຫມີ່ບໍ່ໃຫ້ມາຕອມ  ສຸດທ້າຍກໍບໍ່ມີໃຜຊະນະ ຈຶ່ງສະເຫມີກັນທັງສອງຝ່າຍ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s