ລັກໄກ່ແມ່!!

ແມ່ຕູ້ມີກຳລັງ ນອນພັກຜ່ອນ ຢູ່ກ້ອງຕາລ່າງເຮືອນ ຕາມພາສາ ຊາວທ້ອງທົ່ງນາ!!! ພໍດີນອນໄປໄດ້ໜ້ອຍໜຶື່ງກະໄດ້ຍິນສ່ຽງ ໄກ່ພາກັນຮ້ອງແຕກຍ້າວໆໆໆໆ

ແມ່ຕູ້ມີຟ້າວພະຫຼາດລຸກ ແລ່ນອອກໄປເບິ່ງ ກະພໍດີເຫັນໂຈນກຳລັງ ລັກໄກ່ຂອງຕົນ!!! ແມ່ຕູ້ຈິ່ງຮ້ອງຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ!!!

 ແມ່ຕູ້: ຊ່ວຍແດ່!!! ຊ່ວຍແດ່!!! ໂຈນລັກໄກ່ແມ່!!! ຊ່ວຍແດ່ !! ໂຈນລັກໄກ່ແມ່!!!!

ໂຈນໄດ້ຍິນ ກະຟ້າວ ໂດດຂ້າມຮົ້ວ ແລ່ນໄປ ພ້ອມກັບໄກ່ໂຕໜຶ່ງ !!! ແຕ່ແມ່ຕູ້ກະຍັງບໍ່ລົດລະຄວາມ       ພະຍາຍາມ ແລ່ນນຳຫຼັງ ໂຈນຜູ້ນັ້ນພ້ອມກັບຮ້ອງໃຫ້ຄົນອື່ນຊ່ວຍ

 ແມ່ຕູ້: ຊ່ວຍແດ່!! ຊ່ວຍແດ່!! ໂຈນລັກໄກ່ແມ່!! ຊ່ວຍແດ່ ໂຈນລັກໄກ່ແມ່!!!

ແລ່ນໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ!!! ແມ່ຕູ້ຮູ້ສຶກຕົກໃຈ ເພາະ ໂຈນຜູ້ນັ້ນໄດ້ຢຸດ ແລະ ຍ່າງກັບມາຫາແມ່ຕູ້

 ໂຈນ: ເຈົ້າເວົ້າຫຍັງກະເວົ້າໃຫ້ມັນຖືກແດ່ແມ໋

ແມ່ຕູ້: ກູເວົ້າຫຍັງຜິດ

ໂຈນ: ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ລັກໄກ່ແມ່!! ເຈົ້າເບິ່ງໃຫ້ມັນດີໆໆ ອັນນີ້ແມ່ນໄກ່ຜູ້ !

5555!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s