ການຮັກສາໂລກຕັບ

  ໃນທີ່ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີວິທີກ່ຽວກັບການຮັກສາໂລກຕັບໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນຕັບອັກເສບ

ເຊິ່ງມີວິທີດັ່ງນີ້:

1.  ສວ່ນປະກອບຕຳລາຢາມີ:

–  ຫຍ້າງວງຊ້າງ

–  ໃບມອນ

–  ໃບ ແລະ ງ່າສະເມັກຊ້າງ

►  ວິທີນຳໃຊ້:  ເອົາສ່ວນປະກອບທັງສາມຢ່າງຈະໄດ້ຈາກການຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ຫຼື ເອົາມາໃຈາກທຳມະຊາດໃໝ່ໆ ກໍ່ຕາມ

ຕົ້ມດື່ມຕາງນ້ຳເປັນປະຈຳຈະຫາຍຂາດພາຍໃນ 1 – 3ເດືອນ.

  ອາການທີ່ຮູ້ວ່າພະຍາດປົວດີແລ້ວ:  ເວລາຖ່າຍຈາກອາຈົມທີ່ເປັນສີດຳຈະກາຍເປັນສີເຫລືອງ, ກິນເຂົ້າແຊບ, ເບົາຕົນໂຕ

ຖ້າທ່ານມີອາການດັ່ງກ່າວຖືໄດ້ວ່າພະຍາດຫາຍຂາດ ຫລັງຈາກນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ຢາປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດອີກດັ່ງນີ້:

2.  ສ່ວນປະກອບຂອງຢາປ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບ

–  ກ້ານກ້ວຍຕີບນ້ອຍ

–  ຄັ່ງເຂົ້າຄັ່ງພ້າ

►  ວິທີນຳໃຊ້:  ເອົາຄັ່ງພ້າຍັດໃສ່ກ້ານກ້ວຍຕີບແລ້ວຕົ້ມດື່ມຕາງນ້ຳເປັນປະຈຳໃນໄລຍະ 1 – 3 ເດືອນ

 ເລື່ອງເລົ່າຈາກຊາວບ້ານ  ( ເກັບມາຝາກ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s